Cookie statement

ENGLISH

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Slovensko IT, a.s. so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 53268652 (ďalej len „SK IT“) zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1749/V, prevádzkuje portál pre občanov – Slovensko v mobile

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

Článok II 

Cookies 

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. 

Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie,  nebudete môcť používať všetky funkcie nášho portálu (napr.  DOPLNIT). 

Článok III 

Anonymizované sledovanie webových stránok 

S cieľom lepšie zosúladiť  webové stránky s potrebami našich zákazníkov analyzujeme, ako naši zákazníci komunikujú s webom. Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov, ktoré navštívil Váš prehliadač a Váš počítač. Na tento účel opäť používame cookie súbory. Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého Vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. 

Zaznamenané údaje používame iba na štatistické účely. Najmä adresa IP nebude priradená žiadnemu individuálnemu používateľovi. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani použité na marketingové účely.  

Článok IV 

Google Universal analytics - podmienky používania 

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. 

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. 

V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk 

Článok V 

Ako používame súbory cookies? 

Zoznam súborov cookies aj s podrobným popisom ich použitia nájdete v priloženej tabuľke (zatiaľ na sharepointe) DOPLNIT ODKAZ. 

Článok VI 

Ako kontrolovať súbory cookies? 

Súbory cookies môžete zmeniť alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Článok VII 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

  1. Toto Vyhlásenie o Cookies môže byť kedykoľvek jednostranne zmenené s účinnosťou odo dňa zverejnenia novej verzie.  

  1. Toto Vyhlásenie o Cookies nadobúda platnosť a účinnosť dňa xx.xx.2022 

  1. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne portálu Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Service Desk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, e-mail: servicedesk@slovensko.sk v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. 

 

Slovensko IT, a.s.  

Košice, január 2022