Aktivácia aplikácie

 
Po spustení aplikácie nasleduje rýchla aktivácia, ktorá má za úlohu overenie vašej totožnosti.

K aktivácii budete potrebovať svoj občiansky preukaz s čipom, čítačku občianskych preukazov a stabilné pripojenie na internet. Je taktiež dôležité, aby váš počítač obsahoval vhodný softvér pre správne načítanie občianskeho preukazu.

Overenie totožnosti

Samotný proces aktivácie začína na webovom portáli a pozostáva zo štyroch rýchlych krokov, ktoré vám nezaberú viac ako 10 minút. Aktiváciu spustite stlačením tlačidla “Aktivovať online” v hlavičke webového portálu. Po spustení aktivácie nasleduje prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a čítačky. Tento krok overí vašu totožnosť a zabezpečí bezpečný prístup k údajom.

Pozor na PIN

Druhým krokom je vytvorenie prístupového PINu v mobilnej aplikácii, ktorý budete využívať pri každom nasledujúcom vstupe do aplikácie Slovensko v mobile. Nevyhnutnosťou je, aby obsahoval 6 číslic, pričom sa vyhnite postupnému radeniu čísel či ich opakovaniu. Nepoužívajte písmená ani žiadne špeciálne znaky. PIN si zapamätajte alebo si ho uložte niekam do bezpečia.

Unikátny aktivačný kód

Ako tretie v poradí je potrebné vygenerovať si unikátny aktivačný kód na webovom portáli, prepísať ho do aplikácie a pomocou párovacieho kódu z mobilnej aplikácie dokončiť aktiváciu aplikácie. Pre generovanie aktivačného kódu kliknite na zelenú ikonku s nápisom “Vygenerovať aktivačný kód” na webovom portáli. Dbajte na to, aby boli váš PC i mobilné zariadenie pripojené k stabilnému internetu. Aktivačný kód zadajte v správnom formáte do mobilnej aplikácie, prípadne nasnímajte s vaším zariadením vygenerovaný QR kód.

Párovací kód

Teraz ešte budete musieť zadať do webového portálu 6-miestny párovací kód, ktorý sa po overení aktivačného kódu zobrazil vo vašom mobilnom telefóne. Počkajte na jeho overenie. Blahoželáme, vaša aplikácia bola práve aktivovaná a vďaka nej už bude odteraz vaše prihlasovanie na slovensko.sk rýchlejšie a jednoduchšie.

Podrobnejší návod na aktiváciu mobilnej aplikácie nájdete na stránke Aktivácia aplikácie online, alebo vo videonávode (YouTube).
 

Publikované dňa: