Prijímanie PUSH notifikácií

 
Väčšina moderných aplikácií využíva PUSH notifikácie a aplikácia Slovensko v mobile nie je výnimkou. PUSH notifikácie sú podporované platformami Android i iOS a spravidla používateľovi slúžia ako upozornenie na určitú konkrétnu udalosť či aktivitu, pričom mu zároveň umožňujú aj vykonať rýchlu a jednoduchú akciu.

Používateľovi budú chodiť notifikácie formou upozornení na udalosť v kalendári - vo vhodnom časovom predstihu, alebo ako upozornenia na aktualizáciu samotnej aplikácie.

Nastaviť si prijímanie PUSH notifikácií nie je vôbec zložité. Po aktivácii aplikácie Slovensko v mobile bude používateľ automaticky vyzvaný na povolenie prijímania PUSH notifikácii. V prípade zamietnutia ich nebude jeho zariadenie prijímať. V prípade udelenia povolenia bude jeho zariadenie automaticky prihlásené pre odoberanie základných tém, ktoré si však bude môcť sám nastaviť podľa svojich preferencií a rovnako aj kedykoľvek zmeniť, a to otvorením menu aplikácie (vľavo hore v rohu -> Nastavenia aplikácie -> Push notifikácie).

V súčasnosti môžu používatelia aplikácie Slovensko v mobile byť notifikovaní na blížiacu sa udalosť v kalendári alebo na možnú aktualizáciu samotnej aplikácie. Neustále však pracujeme na pridávaní novej funkcionality, čo znamená, že funkčnosť a počet notifikačných tém sa bude v budúcnosti zväčšovať. Používateľ dostane notifikácie, ktoré sa budú týkať nielen významných dátumov z kalendára, ale formou PUSH správy sa mu pripomenie akákoľvek dôležitá udalosť ako napríklad vypršanie dátumu platnosti jeho dokladov, nová správa v schránke správ, zmena stavu podania a pod.

Návod ako si môžete aplikáciu aktivovať nájdete na stránke Aktivácia aplikácie.

Čo vám aplikácia prinesie?

 
Väčšina moderných aplikácií využíva PUSH notifikácie a aplikácia Slovensko v mobile nie je výnimkou. PUSH notifikácie sú podporované platformami Android i iOS a spravidla používateľovi slúžia ako upozornenie na určitú konkrétnu udalosť či aktivitu, pričom mu zároveň umožňujú aj vykonať rýchlu a jednoduchú akciu.
 
Súčasný spôsob prihlasovania k službám štátu je bezpečný, ale pre používateľa náročný a komplikovaný hlavne preto, že používateľ potrebuje mať pri každom prihlásení dostupnú čítačku občianskeho preukazu spolu so softvérom schopným s danou čítačkou komunikovať. Ambíciou aplikácie Slovensko v mobile je vyriešiť aj tento problém.
 
Komunikácia so štátom bude pre fyzické i právnické osoby opäť o čosi jednoduchšia. Nová aplikácia Slovensko v mobile zjednodušuje pomocou mobilného kľúča spôsob prihlasovania k štátnym službám ako sú napr. portál slovensko.sk či elektronická schránka správ.