Bezpečné prihlasovanie mobilným kľúčom k službám štátu

 
Súčasný spôsob prihlasovania k službám štátu je bezpečný, ale pre používateľa náročný a komplikovaný hlavne preto, že používateľ potrebuje mať pri každom prihlásení dostupnú čítačku občianskeho preukazu spolu so softvérom schopným s danou čítačkou komunikovať. Ambíciou aplikácie Slovensko v mobile je vyriešiť aj tento problém.

Ak si používateľ stiahne a aktivuje aplikáciu Slovensko v mobile, pomocou jednorazového overenia svojej totožnosti načítaním občianskeho preukazu s čipom pomocou čítačky, aktivuje si tým funkciu prihlasovania sa k službám štátu pomocou mobilného kľúča v aplikácii.

To znamená, že proces, ktorý musel používateľ elektronickej schránky správ absolvovať pri každom prihlásení, bude teraz stačiť vykonať raz. Od tohto momentu bude používateľovi stačiť pre prihlásenie do schránky aplikácia Slovensko v mobile.

Prihlasovanie pomocou mobilného kľúča rapídne zvyšuje dostupnosť štátnych služieb a to hlavne tým, že už nebude potrebné mať k dispozícii občiansky preukaz, čítačku a počítač s vhodným softvérom pre komunikáciu s čítačkou.

S mobilným kľúčom sa dokáže rovnaký používateľ elektronickej schránky prihlásiť do svojej schránky odkiaľkoľvek. Stačí mu na to počítač s prístupom na internet a jeho vlastný smartfón s aktivovanou aplikáciou.

Ako sa s aplikáciou prihlásim?

Pre prihlásenie k požadovanej službe stačí, aby mal používateľ aktivovanú aplikáciu Slovensko v mobile. Po spustení aplikácie sa používateľ verifikuje zadaním PIN kódu, ktorý bol vytvorený počas aktivácie.

Následne sa v aplikácii zobrazí obrazovka, v ktorej si môže používateľ pomocou tlačidla “Vygenerovať mobilný kľúč” svoj mobilný kľúč vygenerovať.

Používateľ prepísaním a potvrdením vygenerovaného kľúča do webového portálu elektronickej služby overí svoju totožnosť a týmto krokom je prihlásenie úspešne dokončené.

Alternatívne si môže používateľ zvoliť pri prihlasovaní k požadovanej službe pomocou mobilného kľúča vygenerovanie QR kódu, ktorý stlačením tlačidla “Naskenovať QR kód” v aplikácii Slovensko v mobile načíta. Celý proces overenia a prihlásenia používateľa tak prebehne automaticky na pozadí systému.

Návod ako si môžete aplikáciu aktivovať nájdete na stránke Aktivácia aplikácie.

Čo vám aplikácia prinesie?

 
Väčšina moderných aplikácií využíva PUSH notifikácie a aplikácia Slovensko v mobile nie je výnimkou. PUSH notifikácie sú podporované platformami Android i iOS a spravidla používateľovi slúžia ako upozornenie na určitú konkrétnu udalosť či aktivitu, pričom mu zároveň umožňujú aj vykonať rýchlu a jednoduchú akciu.
 
Súčasný spôsob prihlasovania k službám štátu je bezpečný, ale pre používateľa náročný a komplikovaný hlavne preto, že používateľ potrebuje mať pri každom prihlásení dostupnú čítačku občianskeho preukazu spolu so softvérom schopným s danou čítačkou komunikovať. Ambíciou aplikácie Slovensko v mobile je vyriešiť aj tento problém.
 
Komunikácia so štátom bude pre fyzické i právnické osoby opäť o čosi jednoduchšia. Nová aplikácia Slovensko v mobile zjednodušuje pomocou mobilného kľúča spôsob prihlasovania k štátnym službám ako sú napr. portál slovensko.sk či elektronická schránka správ.